พลาสติกชีวภาพ (BIOPLASTIC) พลาสติกเจนเนอเรชั่นใหม่

  พลาสติกชีวภาพ (BIOPLASTIC) พลาสติกเจนเนอเรชั่นใหม่ ทางเลือกเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปัจจุบันความพยายามของทั้งภาครัฐและเอกชนในการรณรงค์ให้ “งด” ใช้ถุงพลาสติกเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งมากกว่าการรณรงค์ให้ “ลด” ใช้ถุงพลาสติกที่ดำเนินการมานานมากว่า 10 ปี แต่ในความเป็นจริงยังคงเป็นไปไม่ได้ที่จะ งดใช้ถุงพลาสติก เพราะยังมีสินค้าหลายชนิดอย่างมาก ที่ยังต้องใช้ถุงพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์อยู่ และรวมถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในเรื่องของความสะดวกก็ยังต้องพึ่งพาเจ้าถุงพลาสติก การหันมาสนับสนุนให้มีการผลิตและใช้พลาสติกชีวภาพ (bioplastic) ซึ่งมีความคงทนเหมือนพลาสติกทั่วไป แต่ข้อดีของมันคือ สามารถย่อยสลายได้ (compostable) พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable plastic หรือ Compostable plastic) มักเรียกว่า พลาสติกชีวภาพ เป็นพลาสติกที่ถูกออกแบบมาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีภายใต้สภาวะแวดล้อมที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ จึงทำให้สมบัติต่างๆ ของพลาสติกลดลงภายในช่วงเวลาหนึ่ง โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีดังกล่าวต้องเกิดจากการทำงานของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ พลาสติกชีวภาพจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาวัสดุสำหรับการใช้งานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และกระบวนการกำจัด ในปัจจุบันพลาสติกชีวภาพเริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นทั้งในแง่ของผู้บริโภคที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพ รวมไปถึงการตื่นตัวของอุตสาหกรรมพลาสติกในการนำเอาวัตถุดิบจากพืชมาใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ สร้างจิตสำนึกที่ดีในการทิ้งขยะ การไม่ทิ้งขยะต่าง ๆ หรือแม้กระทั้งถุงพลาสติกประเภทไหนๆ ก็ตามหากทิ้งไม่เป็นที่เป็นทาง ลงสู่แหล่งน้ำและทะเล ปลาหรือสัตว์น้ำกินเข้าไปได้รับผลกระทบเช่นกัน ดังนั้นควรสร้างจิตสำนึกในการใช้และทิ้งให้ถูกที่ถูกทาง เลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่ายมาผลิต ซึ่งบี.เค.พี พลาสติก คำนึงและตระหนักอยู่เสมอ อย่างวัตถุดิบ…

ตัวแทนจาก บริษัท บี.เค.พี. อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด เดินทางเข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่กลุ่มลูกค้า

  ตัวแทนจาก บริษัท บี.เค.พี. อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด เดินทางเข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ 2562 กลุ่มลูกค้าต่างๆ ของบริษัท เพื่อมอบตะกร้าของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณ ที่ทุกท่านมอบความไว้วางใจใช้บริการ บริษัท บี.เค.พี. อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ในการผลิตถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติก มาโดยตลอด อาทิ บริษัท เค้กวอล์ค ฟู้ด จํากัด ,บริษัท ซุปเปอร์เซฟ คอร์ปอเรชั่น จํากัด ,บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จํากัด ,บริษัท เบเกอรี เทรเชอรี จำกัด ,บริษัท โมชิ โมชิ เจแปน จำกัด ,บริษัท สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด ,บริษัท สหลอว์สัน จํากัด ,บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด ,บริษัท อีฟ แอนด์ บอย จำกัด…