SMART RUBBISH BAG

null

Smart Rubbish Bag ผลิตจากเม็ดพลาสติก LDPE เกรด ชนิดเหนียวพิเศษ ฉีกขาดได้ยาก ใช้สำหรับในการคัดแยกขยะ เพราะ ทุกวันนี้คนไทยกว่า 60 ล้านคน สร้างขยะได้มากถึง 14 ล้านตันต่อปี แต่ความสามารถในการจัดเก็บขยะกลับมีไม่ถึง 70 % ของขยะที่เกิดขึ้น จึงทำให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง ตามสถานที่ต่าง ๆ หรือมีการนำไปกำจัดโดยวิธีกองบนพื้นหรือฝัง ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลจนก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม

บริษัท บี.เค.พี. ฯ ผู้ผลิตถุงขยะหอมเอนกประสงค์ จึงได้ผลิตถุงขยะ ยี่ห้อ “SMART Filled with care ที่พอเหมาะกับขนาดบ้านเรือนของทุกท่าน พร้อมจำแนกขยะเปียก, ขยะแห้ง และขยะทั่วไป โดยแบ่งสี เพิ่มกลิ่น เพื่อความสะอาดถูกสุขลักษณะ และยังเหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า  คอนโดมิเนียม ครัวเรือน หน่วยงานราชการ ฯ โดยแบ่งประเภทถุงออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

สีเขียว

กลิ่นแอปเปิ้ล (Apple) ใช้สำหรับใส่ขยะเปียก กลุ่มเศษอาหาร และวัชพืชที่ สามารถย่อยสลายได้

มี 3 ขนาด คือ
18×20, 22×28, 28×30 นิ้ว

สีเหลือง

กลิ่นมะนาว (Lime) ใช้สำหรับใส่ขยะแห้ง กลุ่มบรรจุภัณฑ์ ที่ปนเปื้อนแต่ไม่มีพิษ เพื่อใช้แยกขยะที่สามารถนำกับมารีไซเคิลใหม่ได้

มี 3 ขนาด คือ
18×20, 22×28, 28×30 นิ้ว

สีแดง

กลิ่นสตรอว์เบอร์รี่ (Strawberry) ใช้สำหรับใส่ขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

มี 3 ขนาด คือ
18×20, 22×28, 28×30 นิ้ว

About BKP Plastic Industry co., ltd.

About Our Company

ผู้นำด้านการผลิต และจัดจำหน่ายถุงพลาสติกสินค้า บี.เค.พี. เป็นสินค้าภายในเครือ “บางกอกพีวีซีกรุ๊ป” ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต และจำหน่ายถุงพลาสติกนานกว่า 40 ปี ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมันและไต้หวัน เป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่าย ถุงพลาสติกให้กับศูนย์การค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศให้คำปรึกษาและดีไซน์รูป แบบพร้อมจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องตามมาตรฐานและตรงเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

MORE ABOUT OUR COMPANY

Hurry up! Contact us today and get

FREE FIRST CONSULTATION

our clients

RECENT NEWS & ACTIVITIES

OTHER PRODUCTS