ถุงแบบหูหิ้ว 2 หู

โดยทั่วไปผลิตจากพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) และชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE)  ถุงหูหิ้วใช้กันอย่างแพร่หลายตามร้านทั่วไป รวมถึงร้าน และช้อปในห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่ไม่นิยมใช้บรรจุอาหาร หรือสัมผัสกับอาหารโดยตรง โดยขนาดและความหนาของตัวถุง ขึ้นอยู่กับการบรรจุ และประเภทของสินค้า

ถุงแบบหูหิ้ว 3 หู

ถุงแบบหูหิว 3 หู รูปแยยต่างจากแบบ 2 หู คือจะมีหู เพิ่มมาตรงกลาง 1 หู เพื่อแขวนเพิ่มความสะดวกในการหยิบใช้ อีกทั้งยังใช้ผูกปากได้เมื่อมีการใส่สินค้า โดยทั่วไปทำจากพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) และชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE) ถุงหูหิ้วใช้กันอย่างแพร่หลายตามร้านทั่วไป รวมถึงร้าน และช้อปในห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่ไม่นิยมใช้บรรจุอาหาร หรือสัมผัสกับอาหารโดยตรง โดยขนาดและความหนาของตัวถุง ขึ้นอยู่กับการบรรจุ และประเภทของสินค้า

ถุงแบบหูเจาะ

ถุงประเภทนี้ปกนิยมผลิตจากพลาสติกประเภท HDPE, LDPE และ PP โดยดีไซน์ของถุง จะเป็นแบบ หูเจาะ  มักเป็นที่นิยมใช้ตามห้างร้านค้าต่างๆ  และช้อปขายสินค้าภายในห้างสรรพสินค้า  เพื่อใช้ใส่สิ่งของหลายประเภท เช่น เสื้อผ้า  อุปกรณ์สมุด เครื่องเขียนดินสอ  ซึ่งทั่วไปก็เรียกถุงแฟชั่น หากต้องการความแข็งแรงก็อาจจะใช้พลาสติก HDPE ในการผลิต แต่ถ้าต้องการความหรูหราดูดี หรือผิวพลาสติก เรียบก็ใช้พลาสติก LDPE โดยผสมผสานการออกแบบดีไซน์ ลวดลายให้เกิดความสวยงาม เพื่อให้เหมาะสมกับสินค้า และแบรนด์  เพื่อให้ถุงจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สินค้า เพิ่มความจดจำ และทับใจในตัวแบรนด์สินค้าได้ดี

เจาะคา

ถุงประเภทนี้ปกนิยมผลิตจากพลาสติกประเภท HDPE, LDPE และ PP โดยดีไซน์ของถุง จะเป็นแบบ หูเจาะคา  คือตรงบริเวณหูที่เจาะ ยังคาอยู่ที่หู มักเป็นที่นิยมใช้ตามห้างร้านค้าต่างๆ  และช้อปขายสินค้าภายในห้างสรรพสินค้า  เพื่อใช้ใส่สิ่งของหลายประเภท เช่น เสื้อผ้า  อุปกรณ์สมุด เครื่องเขียนดินสอ  ซึ่งทั่วไปก็เรียกถุงแฟชั่น หากต้องการความแข็งแรงก็อาจจะใช้พลาสติก HDPE ในการผลิต แต่ถ้าต้องการความหรูหราดูดี หรือผิวพลาสติก เรียบก็ใช้พลาสติก LDPE โดยผสมผสานการออกแบบดีไซน์ ลวดลายให้เกิดความสวยงาม เพื่อให้เหมาะสมกับสินค้า และแบรนด์  เพื่อให้ถุงจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สินค้า เพิ่มความจดจำ และทับใจในตัวแบรนด์สินค้าได้ดี

ถุงแบบตัดตรง

ถุงประเภทนี้ปกนิยมผลิตจากพลาสติกประเภท HDPE, LDPE และ PP โดยดีไซน์ของถุงจะเป็นแบบ ตัดตรง มักเป็นที่นิยมใช้ตามห้างร้านค้าต่างๆ  และช้อปขายสินค้าภายในห้างสรรพสินค้า  เพื่อใช้ใส่สิ่งของหลายประเภท เช่น เสื้อผ้า  อุปกรณ์สมุด เครื่องเขียนดินสอ  ซึ่งทั่วไปก็เรียกถุงแฟชั่น หากต้องการความแข็งแรงก็อาจจะใช้พลาสติก HDPE ในการผลิต แต่ถ้าต้องการความหรูหราดูดี หรือผิวพลาสติก เรียบก็ใช้พลาสติก LDPE โดยผสมผสานการออกแบบดีไซน์ ลวดลายให้เกิดความสวยงาม เพื่อให้เหมาะสมกับสินค้า และแบรนด์  เพื่อให้ถุงจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สินค้า เพิ่มความจดจำ และทับใจในตัวแบรนด์สินค้าได้ดี

ถุงเทปกาว

ถุงประเภทนี้ปกนิยมผลิตจากพลาสติกประเภท HDPE, LDPE และ PP โดยดีไซน์ของถุง จะเป็นแบบ เทปกาวที่ปากถุง  มักเป็นที่นิยมใช้ตามห้างร้านค้าต่างๆ  และช้อปขายสินค้าภายในห้างสรรพสินค้า  เพื่อใช้ใส่สิ่งของหลายประเภท เช่น เสื้อผ้า  อุปกรณ์สมุด หนังสือ เครื่องเขียนดินสอ  รวมถึงอาหาร

ถุงแฟชั่น

จริงๆแล้วถุงประเภทนี้ ปกนิยมผลิตจากพลาสติกประเภท HDPE, LDPE และ PP โดยดีไซน์ของถุงจะไม่ต่างกับ แบบ หูเจาะ  หรือแบบเจาะคา  แต่เน้นด้านลวดลายบนถุง ของลูกค้า มักเป็นที่นิยมใช้ตามห้างร้านค้าต่างๆ  และช้อปขายสินค้าภายในห้างสรรพสินค้า  เพื่อใช้ใส่สิ่งของหลายประเภท เช่น เสื้อผ้า  อุปกรณ์สมุด เครื่องเขียนดินสอ  หากต้องการความแข็งแรงก็อาจจะใช้พลาสติก HDPE ในการผลิต แต่ถ้าต้องการความหรูหราดูดี หรือผิวพลาสติก เรียบก็ใช้พลาสติก LDPE โดยผสมผสานการออกแบบดีไซน์ ลวดลายให้เกิดความสวยงาม เพื่อให้เหมาะสมกับสินค้า และแบรนด์  เพื่อให้ถุงจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สินค้า เพิ่มความจดจำ และทับใจในตัวแบรนด์สินค้าได้ดี

ถุงหูเชื่อม หรือถุงหูซอฟลูป Loop Handle Bag

โดยส่วนใหญ่ถุงประเภทนี้ผลิตจากพลาสติกประเภท HDPE, LDPE นิยมใช้สำหรับงานอีเว้นท์ และหรือเปิดตัวสินค้าต่างๆ   และช้อปขายสินค้าภายในห้างสรรพสินค้า  เพื่อใช้ใส่สิ่งของหลายประเภทที่ดูดีมีราคา เช่น หนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือของที่มีน้ำหนักมาก ถุงมีลักษณะแข็งแรง หากเป็นเนื้อ HDPE ถุงจะดูมีทรงในลักษณะที่มีก้นตั้งได้ อย่างไรก็ตามถุงจะตั้งได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความหนาของเนื้อถุง

ถุงเสริมปาก Patch Handle Bag

ถุงประเภทนี้ปกตินิยมผลิตจากพลาสติกประเภท HDPE, LDPE และ PP โดยดีไซน์ของถุงจะเป็นแบบ เสริมปาก ตรงหูจับ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง มักเป็นที่นิยมใช้ตามห้างร้านค้าต่างๆ  และช้อปขายสินค้าภายในห้างสรรพสินค้า  เพื่อใช้ใส่สิ่งของหลายประเภท เช่น เสื้อผ้า  อุปกรณ์สมุด เครื่องเขียนดินสอ  ซึ่งทั่วไปก็เรียกถุงแฟชั่น หากต้องการความแข็งแรงก็อาจจะใช้พลาสติก HDPE ในการผลิต แต่ถ้าต้องการความหรูหราดูดี หรือผิวพลาสติก เรียบก็ใช้พลาสติก LDPE โดยผสมผสานการออกแบบดีไซน์ ลวดลายให้เกิดความสวยงาม เพื่อให้เหมาะสมกับสินค้า และแบรนด์  เพื่อให้ถุงจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สินค้า เพิ่มความจดจำ และทับใจในตัวแบรนด์สินค้าได้ดี

ถุงลิ้น Draw Tape Bag

ถุงประเภทนี้ปกนิยมผลิตจากพลาสติกประเภท HDPE, LDPE และ PP โดยดีไซน์ของถุงจะเป็นแบบ ถุงลิ้น มักเป็นที่นิยมใช้ตามห้างร้านค้าต่างๆ  และช้อปขายสินค้าภายในห้างสรรพสินค้า  เพื่อใช้ใส่สิ่งของหลายประเภท เช่น เสื้อผ้า  อุปกรณ์สมุด เครื่องเขียนดินสอ  ซึ่งทั่วไปก็เรียกถุงแฟชั่น หากต้องการความแข็งแรงก็อาจจะใช้พลาสติก HDPE ในการผลิต แต่ถ้าต้องการความหรูหราดูดี หรือผิวพลาสติก เรียบก็ใช้พลาสติก LDPE โดยผสมผสานการออกแบบดีไซน์ ลวดลายให้เกิดความสวยงาม เพื่อให้เหมาะสมกับสินค้า และแบรนด์  เพื่อให้ถุงจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สินค้า เพิ่มความจดจำ และทับใจในตัวแบรนด์สินค้าได้ดี